SÂMİPAŞAZÂDE SEZÂİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SÂMİPAŞAZÂDE SEZÂİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Taşkasap’taki konağa gelen edebiyatçılardan
ZİYÂ PAŞA
Tanzimat devri devlet ve fikir adamı, gazeteci ve şair.
Taşkasap’taki konağa gelen edebiyatçılardan
AHMED VEFİK PAŞA
Türk devlet adamı, Türkiye’nin ilk Türkolog ve Türkçülerinden, lugat âlimi, tiyatro edebiyatının önde gelen bir kurucusu.
Taşkasap’taki konağa gelen edebiyatçılardan
ALİ SUÂVİ
Siyasî mücadele ve fikir adamı, gazeteci, Yeni Osmanlılar Cemiyeti üyesi ve ilk Türkçülerden.
Şiir ve edebiyat zevki veren şairlerden
NEVRES, Osman
Divan şairi.
Şiir ve edebiyat zevki veren şairlerden
HAKKI BEY, Üsküdarlı
Son devir divan şairi.
Şiir ve edebiyat zevki veren şairlerden
AVNİ BEY, Yenişehirli
Türk edebiyatının Batı tesirine girdiği sıralarda eski tarzı devam ettirenlerin en kudretlisi, son divan şairi.
Dostu
ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN
Tanzimat’tan sonraki yenileşme devri Türk edebiyatının tanınmış şair ve tiyatro yazarı.
Dostu
RECÂİZÂDE MAHMUD EKREM
Tanzimat devri şairi, tiyatro yazarı ve romancı.
Paris’te katıldığı grup
JÖN TÜRKLER
Daha çok II. Abdülhamid dönemindeki siyasî muhalefet hareketleri ve bu hareketlere katılan kişi ve gruplar için kullanılan bir tabir.
Yazdığı gazete
ŞÛRÂ-yı ÜMMET
İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin yayın organı olarak 1902-1910 yılları arasında yayımlanan siyasî dergi.
Yazdığı gazete
İKDAM
1894-1928 yılları arasında günlük olarak yayımlanan siyasî, ilmî gazete.
Yazdığı gazete
İLERİ
1919-1924 yılları arasında İstanbul’da yayımlanan günlük siyasî gazete.
Yazdığı dergi
HAZÎNE-i EVRÂK
1881-1886 yılları arasında çeşitli aralıklarla İstanbul’da yayımlanan önemli bir dergi.
Yazdığı dergi
EDEBİYYÂT-ı UMÛMİYYE MECMUASI
1916-1919 yılları arasında İstanbul’da yayımlanan haftalık siyasî, edebî ve ilmî dergi.
Çeşitli yazılarla savunduğu edebiyatçı
YURDAKUL, Mehmet Emin
Türk millî şairi.
Küçük Şeyler adlı eseriyle etkilediği edebî çevre
EDEBİYÂT-ı CEDÎDE
Türk edebiyatında 1896-1901 yılları arasında faaliyet gösteren edebî topluluk.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER