SEBTİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

SEBTİYYE

السبتيّة
bk. SEBTÎ, Ahmed b. Ca‘fer
Medyeniyye tarikatının Sebtiyye kolunu kuran şeyh ve âlim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER