SEFÎNETÜ’r-RÜESÂ - TDV İslâm Ansiklopedisi

SEFÎNETÜ’r-RÜESÂ

bk. HALÎKATÜ’r-RÜESÂ
Ahmed Resmî Efendi’nin (ö. 1197/1783) reîsülküttâbların hal tercümelerine dair eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER