ŞEHBÂL - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ŞEHBÂL ile İLİŞKİLİ MADDELER

شهبال
Sahibi ve sorumlu müdürü
AREL, Hüseyin Sadeddin
Ünlü Türk mûsiki bilgini, bestekâr ve hukukçu.
Kadın yazarlarından
ADIVAR, Halide Edip
II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemi Türk kadın yazarı ve romancı.
Kadın yazarlarından
NİGÂR HANIM
Türk şairi ve yazarı.
Kadın yazarlarından
FATMA ALİYE HANIM
İlk Türk kadın romancı ve yazar.
Yazarlarından
RAUF YEKTÂ BEY
Mûsiki nazariyatçısı ve yazarı, bestekâr, neyzen.
Yazarlarından
AHMED REFİK ALTINAY
Son devir Türk tarihçisi.
Yazarlarından
ŞEHBENDERZÂDE AHMED HİLMİ
Son dönem Osmanlı fikir adamı.
Yazarlarından
SÜLEYMAN NAZİF
II. Meşrutiyet dönemi şairi, yazar ve gazeteci.
Yazarlarından
KORYÜREK, Enis Behiç
Beş Hececiler’den, şair.
Yazarlarından
ŞEHÂBEDDİN SÜLEYMAN
Yazar, fikir adamı, eğitimci.
Yazarlarından
CENAB ŞAHABEDDİN
Servet-i Fünûn dönemi şair ve nesir yazarı.
Yazarlarından
CELÂL NURİ İLERİ
II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet devrinin tanınmış gazetecisi, fikir ve siyaset adamı.
Yazarlarından
MEHMED RAUF
Servet-i Fünûn dönemi hikâye ve romancısı.
Yazarlarından
ABDULLAH CEVDET
Son devir fikir ve siyaset adamı, Jön Türk hareketini başlatanlardan biri.
Yazarlarından
FAİK ÂLİ OZANSOY
Servet-i Fünûn devri şairlerinden.
Yazarlarından
ATAY, Falih Rıfkı
Gazeteci ve yazar.
Yazarlarından
AHMED RÂSİM
Gazeteci, değişik konularda çeşitli kitapların müellifi ve bestekâr.
Yazarlarından
YÖNTEM, Ali Canip
Edebiyat tenkitçisi, şair ve yazar.
Yazarlarından
DANİŞMEND, İsmail Hami
Türk tarihi ve Türk dili sahasındaki araştırmalarıyla tanınan tarihçi, fikir adamı.
Yazarlarından
GÖVSA, İbrahim Alâeddin
Biyografi ve ansiklopedi çalışmalarıyla tanınan yazar, eğitimci ve şair.
Yazarlarından
KUNTAY, Mithat Cemal
Şair ve yazar.
Yazarlarından
ORHON, Orhan Seyfi
Beş Hececi şairlerden, yazar.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER