ŞEMSİ AHMED PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ŞEMSİ AHMED PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Dedesi
KIZIL AHMED BEY
Candaroğulları Beyliği’nin son hükümdarı.
Annesinin dedesi
BAYEZİD II
Osmanlı padişahı (1481-1512).
Vikāye Tercümesi adlı eserinde verdiği, ancak tarihçilerin şüpheyle yaklaştığı silsilenâmede atalarını kendisinden itibaren dokuzuncu kuşakta nisbet ettiği sahâbe
HÂLİD b. VELÎD
Hz. Peygamber’in seyfullah unvanı verdiği meşhur kumandan sahâbî.
Yetiştiği yer
ENDERUN
Osmanlılar’da idarî ve askerî kadronun yetiştirilmesi için teşkil edilen saray eğitim kurumu.
Av merakı nedeniyle yakın çevresine dahil olduğu, maiyetinde Nahcıvan ve Sigetvar seferlerine katıldığı padişah
SÜLEYMAN I
Osmanlı padişahı (1520-1566).
Vezâret pâyesiyle saltanatının sonlarına kadar musâhiblik görevini yürüttüğü padişah
SELİM II
Osmanlı padişahı (1566-1574).
Sokollu'ya muhalif olduğu için tekrar musâhiblik görevine getiren padişah
MURAD III
Osmanlı padişahı (1574-1595).
Maiyetinde Safevîler’e karşı düzenlenen sefere katıldığı vezîriâzam
RÜSTEM PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Muhalif olduğu sadrazam
SOKULLU MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Gelibolulu Mustafa Âlî ile birlikte Şemsi Ahmed Paşa'ya muhalif olan grupta yer alan vezir
LALA MUSTAFA PAŞA
Kıbrıs, Şirvan ve Gürcistan fâtihi unvanıyla anılan Osmanlı veziri.
Osmanlılar’dan kendi hânedanı İsfendiyaroğulları’nın intikamını almak için devletin sonunu getirecek bir hastalığın tohumlarını atarak padişah III. Murad'ı rüşvet almaya alıştırdığını iddia eden tarihçi
ÂLÎ MUSTAFA EFENDİ
Tarihçi, şair, çok yönlü ve zengin sayıda eser vermiş Osmanlı müellifi.
Sohbetinden ayrılamadığı için Sokullu’dan izin alarak onunla birlikte Sofya’ya gittiğini söyleyen tarihçi
SELÂNİKÎ MUSTAFA EFENDİ
Osmanlı tarihçisi.
Üsküdar'da yaptırdığı külliye
ŞEMSİ PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVI. yüzyılın son çeyreğinde inşa edilen külliye.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER