SEPETÇİOĞLU, Mustafa Necati - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SEPETÇİOĞLU, Mustafa Necati ile İLİŞKİLİ MADDELER

Etkilendiği şahsiyetlerden
TANRIÖVER, Hamdullah Suphi
Hatip, şair ve yazar.
Etkilendiği şahsiyetlerden
SAFA, Peyami
Romancı, gazeteci ve fikir adamı.
Etkilendiği şahsiyetlerden
KISAKÜREK, Necip Fazıl
Türk şairi, tiyatro yazarı ve fikir adamı.
Etkilendiği şahsiyetlerden
ATSIZ, Hüseyin Nihal
Türkçü fikir adamı, tarihçi, Türkolog, şair ve roman yazarı.
Etkilendiği şahsiyetlerden
İZ, Abdullah Mahir
Öğretmenliği ve faaliyetleriyle tanınan yazar.
Hocası
TARLAN, Ali Nihad
Divan edebiyatı araştırmacısı, şair ve yazar.
Hocası
CAFEROĞLU, Ahmet
Türk dili âlimi.
Hocası
ARAT, Reşit Rahmeti
Türk dili ve lehçeleri âlimi.
Hocası
TANPINAR, Ahmet Hamdi
Cumhuriyet dönemi şairi, romancı, deneme yazarı ve edebiyat tarihçisi.
Hocası
GÜNGÖR, Erol
Sosyal psikolog, fikir adamı ve yazar.
Hocası
KAPLAN, Mehmet
Edebiyat tarihçisi, tenkitçi ve yazar.
Hocası
TİMURTAŞ, Faruk Kadri
Türk dili bilgini, yazar.
Hocası
TURHAN, Mümtaz
Son dönem Türk fikir adamı ve sosyal bilimci.
Yazılar yayınladığı dergi
TÜRK YURDU
1911 yılından itibaren İstanbul ve Ankara’da yayımlanan Türkçü dergi.
Yazılar yayınladığı dergi
İSTANBUL
1953-1956 yılları arasında yayımlanan fikir, sanat ve edebiyat dergisi.
Yazılar yayınladığı dergi
TÜRK DÜŞÜNCESİ
Peyami Safa’nın (ö. 1961) 1953-1960 yılları arasında çıkardığı düşünce ve sanat dergisi.
Yazılar yayınladığı dergi
BÜYÜK DOĞU
Eylül 1943’ten başlayarak çeşitli aralıklarla Haziran 1978’e kadar yayımlanan fikrî, edebî, siyasî ve dinî muhtevalı dergi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER