SİMÂK b. HAREŞE - TDV İslâm Ansiklopedisi

SİMÂK b. HAREŞE

bk. EBÛ DÜCÂNE
Cengâver sahâbî.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER