ŞÎRÂZÎ, Kutbüddin - TDV İslâm Ansiklopedisi

ŞÎRÂZÎ, Kutbüddin

bk. KUTBÜDDÎN-i ŞÎRÂZÎ
İranlı filozof; astronomi, matematik, tıp ve din âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER