SİVÂSÎLER - TDV İslâm Ansiklopedisi

SİVÂSÎLER

bk. KADIZÂDELİLER
XVII. yüzyılda Osmanlılar’da dinî ve içtimaî hareket başlatan vâizler zümresi ve bu harekete verilen ad.

bk. SİVÂSÎ, Abdülmecid
Halvetiyye tarikatının Şemsiyye kolu şeyhlerinden.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER