SUBKÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

SUBKÎ

bk. İBN ABDÜLBER es-SÜBKÎ
Şâfiî fakihi.

bk. SÜBKÎ, Bahâeddin
Şâfiî fakihi.

bk. SÜBKÎ, Tâceddin
Şâfiî fakihi ve biyografi yazarı.

bk. SÜBKÎ, Takıyyüddin
Şâfiî âlimi, müctehid.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER