TAESCHNER, Franz - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

TAESCHNER, Franz ile İLİŞKİLİ MADDELER

ORYANTALİZM
Din, dil, bilim, düşünce, sanat, tarih gibi alanlarda Doğu dünyasını inceleyen ve Doğu hakkında değer yargıları üreten Batı kaynaklı kurumsal faaliyet.
Doktora yaptığı hocası
JACOB, Georg
Alman şarkiyatçısı ve Türkologu.
Kısa bir süre yanında çalıştığı kişi
TSCHUDI, Rudolf
İsviçreli şarkiyatçı, tarih âlimi.
Birlikte İznik ve Bursa'da araştırma yaptığı kişi
WITTEK, Paul
Osmanlı tarihi üzerine araştırmalarıyla tanınan Avusturyalı tarihçi.
Ortaçağ loncaları konusunda üstün bir otorite olarak niteleyen kişi
BAER, Gabriel
Kudüs İbrânî Üniversitesi’nin önde gelen müsteşriklerinden.
Arap harfleriyle yazılmış metinler için birlikte yeni bir transkripsiyon sistemi geliştirdiği kişi
BROCKELMANN, Carl
İslâm kültür tarihine dair bio-bibliyografik eseriyle tanınan Alman şarkiyatçısı ve Türkologu.
Arap harfleriyle yazılmış metinler için birlikte yeni bir transkripsiyon sistemi geliştirdiği kişi
FISCHER, August
Arapça sözlük ve gramer çalışmalarıyla tanınan Alman şarkiyatçısı.
Doktora tezinde ʿAcâʾibü’l-maḫlûḳāt adlı eserini incelediği âlim
KAZVÎNÎ, Zekeriyyâ b. Muhammed
Ünlü coğrafyacı.
Masālik al-abṣār fī mamālik al-amṣār adlı eserinin Anadolu’yla ilgili kısmının Arapça metnini yayımladığı âlim
İBN FAZLULLAH el-ÖMERÎ
Memlükler dönemi devlet adamı, tarih ve coğrafya âlimi, edip.
Doçentlik çalışmasında eserini konu edindiği seyyah
EVLİYA ÇELEBİ
Büyük Türk seyyahı.
Cihannümâ adlı eserinin faksimile neşrini yaptığı tarihçi
NEŞRÎ
Osmanlı tarihçisi.
Ahî Evran hakkındaki mesnevisinin metnini ve Almanca tercümesini yayımladığı şair
GÜLŞEHRÎ
Mutasavvıf şair.
Tarihinin araştırılması konusunda öncülük ettiği konulardan
FÜTÜVVET
Başlangıçta tasavvufî bir mahiyet taşırken XIII. yüzyıldan itibaren içtimaî, iktisadî ve siyasî yapılanmaya dönüşen kurum.
Tercüman olarak görev yaptığı Filistin cephesinde İngilizler'e esir düştüğü savaş
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
1914-1918 yılları arasında dünyanın çeşitli kıtalarında birçok devletin iki gruba ayrılarak yaptığı, o zamana kadar benzeri görülmemiş büyük savaş.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER