TAĞLİBİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

TAĞLİBİYYE

التغلبيّة
bk. SA‘DİYYE
Sa‘deddin el-Cebâvî’ye (ö. 575/1180) nisbet edilen bir tarikat.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER