TAHAYYÜL - TDV İslâm Ansiklopedisi

TAHAYYÜL

التخيّل
bk. DUYU
Canlılarda içten ve dıştan gelen uyarıları almayı mümkün kılan ruhî güç.

bk. HAYAL
İslâm düşüncesinde insanî nefsin idrak güçlerinden biri; âlemdeki bir varlık mertebesinin adı.

bk. İDRAK
Bir öznenin kendisi veya dış dünyayla ilgili durum ve gerçeklerin farkına vararak onların bilgisini elde etmesine imkân veren duyum ve algılama faaliyeti.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER