TÂRÎH-i ÂLEMÂRÂ-yı ABBÂSÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

TÂRÎH-i ÂLEMÂRÂ-yı ABBÂSÎ

تاريخ عالم آراي عبّاسي
bk. İSKENDER BEY MÜNŞÎ
Türk asıllı Safevî tarihçisi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER