TA‘RİZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

TA‘RİZ

التعريض
bk. KİNAYE
Beyân ilminde söz içinde anılan lâzım unsurla melzûmun kastedildiği edebî sanat.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER