TASDÎR - TDV İslâm Ansiklopedisi

TASDÎR

bk. REDDÜ’l-ACÜZ ale’s-SADR
Beyit veya fıkra sonundaki kelimenin aynısının yahut benzerinin başta tekrar edilmesi anlamında terim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER