TA‘TÎL - TDV İslâm Ansiklopedisi

TA‘TÎL

التعطيل
bk. MUATTILA
Allah’ın zâtını sıfatlarından tecrit edenlere verilen isim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER