TAVÂİF-i MÜLÛK - TDV İslâm Ansiklopedisi

TAVÂİF-i MÜLÛK

bk. MÜLÛKÜ’t-TAVÂİF
Endülüs’te 1031-1090 yılları arasında hüküm süren emirlikler.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER