TEFEŞŞÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

TEFEŞŞÎ

التفشّي
bk. HARF
Dildeki seslerin yazı ve çizgi türü sembolleri için kullanılan terim.

bk. ŞÎN
Arap alfabesinin on üçüncü harfi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER