TEFHÎM - TDV İslâm Ansiklopedisi

TEFHÎM

التفخيم
bk. HARF
Dildeki seslerin yazı ve çizgi türü sembolleri için kullanılan terim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER