TEFHÎMÜ’l-MAKĀMÂT - TDV İslâm Ansiklopedisi

TEFHÎMÜ’l-MAKĀMÂT

تفهيم المقامات
bk. HIZIR AĞA
XVIII. yüzyılda yaşamış Türk bestekârı ve mûsiki nazariyatçısı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER