TEHADDÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

TEHADDÎ

التحدّي
bk. İ‘CÂZÜ’l-KUR’ÂN
Kur’ân-ı Kerîm’in erişilmez üstünlüğünü ifade eden terim, bu konuda yazılan eserlerin ortak adı.

bk. KUR’AN
İslâm dininin kutsal kitabı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER