TEHZÎBÜ’t-TEHZÎB - TDV İslâm Ansiklopedisi

TEHZÎBÜ’t-TEHZÎB

تهذيب التهذيب
bk. el-KEMÂL
Cemmâîlî’nin (ö. 600/1203) Kütüb-i Sitte râvilerine dair eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER