TELVÎH - TDV İslâm Ansiklopedisi

TELVÎH

التلويح
bk. KİNAYE
Beyân ilminde söz içinde anılan lâzım unsurla melzûmun kastedildiği edebî sanat.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER