TENVÎRÜ’l-HAVÂLİK - TDV İslâm Ansiklopedisi

TENVÎRÜ’l-HAVÂLİK

تنوير الحوالك
bk. el-MUVATTA’
İmam Mâlik’in (ö. 179/795) sahih rivayetleri derlediği eseri.

bk. SÜYÛTÎ
Tefsir, hadis, fıkıh, Arap dili ve edebiyatı âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER