TESDÎS - TDV İslâm Ansiklopedisi

TESDÎS

التسديس
bk. MUSAMMAT
İslâm edebiyatında bendlerden kurulu nazım şekillerinin genel adı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER