TEŞKÎLÂT-ı ESÂSİYYE KANUNU - TDV İslâm Ansiklopedisi

TEŞKÎLÂT-ı ESÂSİYYE KANUNU

bk. ANAYASA
Bir devletin kuruluş ve işleyiş esaslarını, organlarını, bunların görev ve yetkilerini, fertlerin sahip oldukları hak ve hürriyetleri belirleyen ana kanun ve prensipler.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER