TEVHÎDÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

TEVHÎDÎ

bk. EBÛ HAYYÂN et-TEVHÎDÎ
Arap nesir sanatının en büyük temsilcilerinden, felsefeci ve mutasavvıf.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER