TEZKİRE-i ŞUARÂ-yı MEVLEVİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

TEZKİRE-i ŞUARÂ-yı MEVLEVİYYE

تذكرۂ شعراى مولويّه
bk. ESRAR DEDE
Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye adlı eseriyle tanınan mutasavvıf şair.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER