TEZYÎL - TDV İslâm Ansiklopedisi

TEZYÎL

التذييل
bk. ITNÂB
Bir düşüncenin gereğinden fazla sözle ifade edilmesi anlamında belâgat (meânî) terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER