TURHAN SULTAN - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

TURHAN SULTAN ile İLİŞKİLİ MADDELER

Hasekisi olduğu padişah
İBRÂHİM
Osmanlı padişahı (1640-1648).
Oğlu
MEHMED IV
Osmanlı padişahı (1648-1687).
Hediye edildiği vâlide sultan
KÖSEM SULTAN
IV. Murad ve Sultan İbrâhim’in annesi, vâlide sultan.
Unvanı
VÂLİDE SULTAN
Osmanlılar’da padişah annelerine verilen unvan.
Kethüdâlığını yapan, Köprülü Mehmed Paşa'nın sadrazam olmasını sağlayan kişi
KASIM AĞA
Osmanlı iç siyasetine de karışmış olan Hassa başmimarı.
Vâlide Sultan olduğu dönemde yaşanan olaylardan
ÇINAR VAK‘ASI
IV. Mehmed devrinde 1656’da yeniçerilerle sipahilerin İstanbul’da çıkardıkları isyana verilen ad.
Sadrazamlığa tayinini sağladığı kişi
KÖPRÜLÜ MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Tayininde rol oynadığı, ancak öldürülmesine engel olmadığı şeyhülislâm
MESUD EFENDİ, Hocazâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
IV. Mehmed tarafından öldürülmesine engel olduğu kardeşi
SÜLEYMAN II
Osmanlı padişahı (1687-1691).
IV. Mehmed tarafından öldürülmesine engel olduğu kardeşi
AHMED II
Osmanlı padişahı (1691-1695).
IV. Mehmed tarafından öldürülmesine engel olduğu sadrazam
SİYAVUŞ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
IV. Mehmed tarafından ölümle cezalandırılmasına engel olduğu kişi
SABATAY SEVİ
Mesihlik iddia ederek en büyük mesihçilik hareketlerinden birine yol açan ve müslüman olduktan sonra dönme cemaatini kuran yahudi mistik.
Vefat ettiği yer
EDİRNE
Marmara bölgesinin Trakya kesiminde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
İnşaatını tamamlatarak hizmete açtığı külliye, türbesinin bulunduğu yer
YENİCAMİ KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVI. yüzyılın sonlarında inşasına başlanan ve XVII. yüzyılın ikinci yarısında tamamlanan külliye.
Yenicami’ye vakfettiği kitaplardan oluşan kütüphane
TURHAN VÂLİDE SULTAN KÜTÜPHANESİ
Hatice Turhan Sultan’ın Yenicami’de kurduğu kütüphane.
MISIR ÇARŞISI
İstanbul-Eminönü’nde XVII. yüzyılın ikinci yarısında Hatice Turhan Vâlide Sultan tarafından yaptırılan Yenicami Külliyesi’ne ait arasta.
Fethinden sonra kale içindeki binaları tamir ettirdiği ve Saint Salvador Manastırı'nı camiye çevirttiği yer
KANDİYE
Girit adasında bugün Iraklion (Herakleion) adıyla bilinen tarihî şehir.
Bir cami ve mektep yaptırdığı yer
RESMO
Girit adasında tarihî bir şehir.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER