TÜRKÇÜLÜK - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

TÜRKÇÜLÜK ile İLİŞKİLİ MADDELER

MİLLİYETÇİLİK
OSMANLICILIK
Farklı unsurları Osmanlı kimliğinde birleştirmeyi amaçlayan siyasî düşünce.
İSLÂMCILIK
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan dinî-siyasî ideoloji.
JÖN TÜRKLER
Daha çok II. Abdülhamid dönemindeki siyasî muhalefet hareketleri ve bu hareketlere katılan kişi ve gruplar için kullanılan bir tabir.
Hareketin ilk temsilcilerinden
GÖKALP, Ziya
Türkçülük akımının nazariyatçısı, fikir adamı, sosyolog ve eğitimci.
Hareketin ilk temsilcilerinden
GASPIRALI, İsmâil Bey
Kırımlı fikir adamı, eğitimci ve yayıncı.
Hareketin ilk temsilcilerinden
AKÇURA, Yusuf
Türk siyaset adamı, tarihçi ve yazar.
Türkçü fikirlerin edebiyat alanında yayılmasına katkıda bulunanlardan
YURDAKUL, Mehmet Emin
Türk millî şairi.
Hareketin temsilcilerinden
ATSIZ, Hüseyin Nihal
Türkçü fikir adamı, tarihçi, Türkolog, şair ve roman yazarı.
TURAN
Türkler’in ve akraba milletlerin tarihî anavatanı anlamında siyasal ve kültürel bir kavram.
Türkçü fikirlerin dil alanında yayılmasına katkıda bulunanlardan
ŞEMSEDDİN SÂMİ
Tanzimat’tan sonraki Türk edebiyatının tanınmış gazetecisi, sözlükçü ve dil bilgini, tiyatro ve roman yazarı.
Türkçü fikirlerin popüler kültürde yayılmasına katkıda bulunanlardan
AHMED MİDHAT EFENDİ
Yazar, gazeteci, romancı ve nâşir.
Hareketin ilk temsilcilerinden
AĞAOĞLU, Ahmet
Türk gazetecisi ve siyaset adamı.
Hareketin ilk temsilcilerinden
TURAN, Ali
Türk düşüncesinin önde gelen temsilcilerinden, bilim adamı, şair ve ressam.
Türkçü fikirlerin edebiyat alanında yayılmasına katkıda bulunanlardan
ÖMER SEYFEDDİN
Türk hikâyecisi, dilci ve fikir adamı.
Türkçü fikirlerin dil alanında yayılmasına katkıda bulunanlardan
AHMED VEFİK PAŞA
Türk devlet adamı, Türkiye’nin ilk Türkolog ve Türkçülerinden, lugat âlimi, tiyatro edebiyatının önde gelen bir kurucusu.
Hareketin ilk temsilcilerinden
ALİ SUÂVİ
Siyasî mücadele ve fikir adamı, gazeteci, Yeni Osmanlılar Cemiyeti üyesi ve ilk Türkçülerden.
Hareketin ilk temsilcilerinden
NECİP ÂSIM YAZIKSIZ
Türkiye’deki ilk Türkçüler’den, Türk tarih ve dil âlimi.
Matbuat alanında hareketin ilk sözcülerinden
ŞÛRÂ-yı ÜMMET
İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin yayın organı olarak 1902-1910 yılları arasında yayımlanan siyasî dergi.
TÜRK OCAĞI
II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde Türkçülüğü savunan dernek.
TÜRK YURDU
1911 yılından itibaren İstanbul ve Ankara’da yayımlanan Türkçü dergi.
KIZILELMA
Eski çağlardan beri Türk cihan hâkimiyeti idealini sembolik olarak ifade eden bir kavram.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER