UBEYDULLAH b. KAYS - TDV İslâm Ansiklopedisi

UBEYDULLAH b. KAYS

bk. İBN KAYS er-RUKAYYÂT
Emevîler hakkındaki siyasî hicivleriyle tanınan Kureyş şairi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER