VÂSITA - TDV İslâm Ansiklopedisi

VÂSITA

واسطه
bk. BEYİT
Arap nazım sisteminde en küçük nazım birimi.

bk. TERCİİBEND
Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında bentlerden oluşan nazım şekli.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER