VELVÂLİCÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

VELVÂLİCÎ

الولوالجي
bk. el-FETÂVA’l-VELVÂLİCİYYE
Ebü’l-Feth Abdürreşîd b. Ebû Hanîfe el-Velvâlicî’nin (ö. 540/1146’dan sonra) Hanefî fıkhına dair eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER