YAHYÂ b. ALİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

YAHYÂ b. ALİ

bk. İBNÜ’l-MÜNECCİM
Edebiyat tarihçisi, kelâm âlimi ve mûsiki nazariyatçısı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER