YENİ OSMANLILAR CEMİYETİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

YENİ OSMANLILAR CEMİYETİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

ALİ SUÂVİ
Siyasî mücadele ve fikir adamı, gazeteci, Yeni Osmanlılar Cemiyeti üyesi ve ilk Türkçülerden.
ZİYÂ PAŞA
Tanzimat devri devlet ve fikir adamı, gazeteci ve şair.
MUSTAFA FÂZIL PAŞA
Osmanlı devlet adamı.
ÂGÂH EFENDİ, Çapanzâde
Tercümân-ı Ahvâl gazetesini yayımlayan gazeteci.
MİDHAT PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
NÂMIK KEMAL
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve idareci.
TANZİMAT
Sultan Abdülmecid’in yayımladığı mülkî ıslahat programı ve bunun uygulandığı dönem.
ISLAHAT FERMANI
Tanzimat’ın ilânından sonraki uygulamalarla ilgili olarak özellikle gayri müslimlere yeni haklar tanıyan 1856 tarihli hatt-ı hümâyun.
Yayın organları
MUHBİR
1867’de İstanbul’da, 1867-1868’de de Londra’da yayımlanan siyasî gazete.
Yayın organları
HÜRRİYET
Yeni Osmanlılar Cemiyeti mensupları tarafından 1868-1870 yılları arasında Londra ve Cenevre’de yayımlanan gazete.
Mustafa Fâzıl Paşa’nın neşrettiği açık mektupla reform çağrısı yaptığı padişah
ABDÜLAZİZ
Osmanlı padişahı (1861-1876).
Şehzadeliğinde Yeni Osmanlılar'la temas kuran padişah
MURAD V
Osmanlı padişahı (1876).
Destekledikleri devlet adamı
MAHMUD NEDİM PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Muhalefet ettikleri devlet adamı
ÂLÎ PAŞA, Mehmed Emin
Osmanlı sadrazamı.
Muhalefet ettikleri devlet adamı
FUAD PAŞA, Keçecizâde
Osmanlı sadrazamı.
Yeni Osmanlılar Tarihi adlı eserin müellifi
EBÜZZİYÂ MEHMED TEVFİK
Gazeteci, matbaacı, mütercim ve yeni edebiyatın yayılıp tutunmasında hizmetleri geçen yayımcı.
Halefleri
JÖN TÜRKLER
Daha çok II. Abdülhamid dönemindeki siyasî muhalefet hareketleri ve bu hareketlere katılan kişi ve gruplar için kullanılan bir tabir.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER