YENİÇERİ AĞASI - TDV İslâm Ansiklopedisi

YENİÇERİ AĞASI

bk. YENİÇERİ
Osmanlı askerî teşkilâtında özel konumlu, maaşlı, dâimî yaya ordusu.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER