YEŞRUTIYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

YEŞRUTIYYE

اليشرطيّة
bk. DERKĀVİYYE
Şâzeliyye tarikatının Ebû Hâmid Mevlâ el-Arabî ed-Derkāvî’ye (ö. 1239/1823) nisbet edilen bir kolu.

bk. YEŞRUTÎ
Şâzeliyye-Derkāviyye tarikatının Yeşrutıyye kolunun kurucusu.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER