YÖNTEM, Ali Canip - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

YÖNTEM, Ali Canip ile İLİŞKİLİ MADDELER

Bir dönem içerisinde yer aldığı edebî çevre
FECR-i ÂTÎ
II. Meşrutiyet’ten sonra teşekkül eden, sanatta ferdiyetçiliği ve estetik değerleri benimseyen edebiyatçılar topluluğu.
Teorisyenliğini yaptığı edebi akım
MİLLÎ EDEBİYAT AKIMI
II. Meşrutiyet ile Cumhuriyet’in ilk yılları arasında faaliyet gösteren edebiyat akımı.
Yazılarının yayımlandığı dergilerden
GENÇ KALEMLER
II. Meşrutiyet’ten sonra Selânik’te yayımlanan ve dilde sadeleşme akımının öncülüğünü yapan dil ve edebiyat dergisi.
Yazılarının yayımlandığı dergilerden
ÇINARALTI
Orhan Seyfi Orhon tarafından çıkarılan haftalık Türkçü fikir ve sanat dergisi.
Yazılarının yayımlandığı dergilerden
ÂŞİYAN
II. Meşrutiyet’ten sonra yayımlanan ilmî, edebî ve ahlâkî muhtevalı haftalık dergi.
Yazılarının yayımlandığı dergilerden
HAYAT
Kuruluş yıllarında Cumhuriyet düşüncesinin sesi olarak yayımlanan fikir ve edebiyat dergisi.
Yazılarının yayımlandığı dergilerden
İSTANBUL
İstanbul halkevleri tarafından Aralık 1943 - Aralık 1948 tarihleri arasında yayımlanan fikir, sanat, edebiyat ve kültür dergisi.
Yazılarının yayımlandığı dergilerden
ŞEHBÂL
1909-1914 yılları arasında yayımlanan magazin ve fikir dergisi.
Yazılarının yayımlandığı dergilerden
TÜRKİYAT MECMUASI
İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından 1925 yılından beri çıkarılmakta olan bilimsel dergi.
Şiirlerinin yayımlandığı dergilerden
TÜRK YURDU
1911 yılından itibaren İstanbul ve Ankara’da yayımlanan Türkçü dergi.
Şiirlerinin yayımlandığı dergilerden
YENİ MECMUA
İlim, fikir, sanat ve edebiyat dergisi.
Etkilediği edebi çevre
BEŞ HECECİLER
II. Meşrutiyet’ten sonra şiirlerini hece vezniyle yazan beş şairin Türk edebiyatındaki genel adı.
Genç Kalemler dergisinde birlikte bulunduğu isim
GÖKALP, Ziya
Türkçülük akımının nazariyatçısı, fikir adamı, sosyolog ve eğitimci.
Genç Kalemler dergisinde birlikte bulunduğu isim
ÖMER SEYFEDDİN
Türk hikâyecisi, dilci ve fikir adamı.
Bir dönem etkilendiği şair
MUALLİM NÂCİ
Şair; tenkit, lugat ve edebiyat tarihi çalışmalarıyla tanınan müellif.
Dille ilgili tartışmalar yaptığı yazarlardan
SÜLEYMAN NAZİF
II. Meşrutiyet dönemi şairi, yazar ve gazeteci.
Dille ilgili tartışmalar yaptığı yazarlardan
MEHMED FUAD KÖPRÜLÜ
Türk edebiyatı tarihçiliğinin ilmî kurucusu, Türkoloji’de yeni ufuklar açmış ilim otoritesi, edip, yazar, siyaset ve devlet adamı.
Dille ilgili tartışmalar yaptığı yazarlardan
CENAB ŞAHABEDDİN
Servet-i Fünûn dönemi şair ve nesir yazarı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER