ZİYÂD b. EBÛ SÜFYÂN - TDV İslâm Ansiklopedisi

ZİYÂD b. EBÛ SÜFYÂN

bk. ZİYÂD b. EBÎH
Emevîler’in Irak valisi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER