ZÜHEYR b. MUHAMMED - TDV İslâm Ansiklopedisi

ZÜHEYR b. MUHAMMED

bk. BAHÂ ZÜHEYR
Eyyûbîler devrinin tanınmış Arap şairi ve divan kâtibi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER