« Madde sayfasına git

ABDİ PAŞA, Nişancı ile İLİŞKİLİ MADDELER

Döneminde görev yaptığı ve Vekāyi‘nâme’sini emri ile yazdığı padişah
MEHMED IV
Osmanlı padişahı (1648-1687).
Doğduğu yer
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
Eğitim gördüğü ve farklı birimlerinde görev yaptığı yer
ENDERUN
Osmanlılar’da idarî ve askerî kadronun yetiştirilmesi için teşkil edilen saray eğitim kurumu.
Görev yaptığı yer
SEFERLİ KOĞUŞU
Osmanlı saray teşkilâtında Enderun’da acemilere eğitim veren, daha sonra bir nevi ilim ve sanat mektebi haline gelen yedi kademeden biri.
Görev yaptığı yer
HAS ODA
Enderun teşkilâtını oluşturan yedi kademeden (koğuş) en yükseğinin adı.
Yaptığı görev
SIR KÂTİBİ
Bazı İslâm devletlerinde başlıca görevi hükümdarın özel kâtipliği olan memur; Memlükler’de Dîvân-ı İnşâ başkanı.
Uzun süre görev yaptığı makam
NİŞANCI
Osmanlı bürokrasisinde Dîvân-ı Hümâyun üyesi olan üst düzey görevli.
Vali olarak görev yaptığı yer
BASRA
Güney Irak’ta Hz. Ömer tarafından kurulan bir şehir.
Muhafız olarak görev yaptığı yer
KANDİYE
Girit adasında bugün Iraklion (Herakleion) adıyla bilinen tarihî şehir.
Muhafız olarak görev yaptığı ve vefat ettiği yer
SAKIZ ADASI
Ege denizinde Çeşme açıklarında Yunanistan’a ait ada.
Vekāyi‘nâme’sini kaynak olarak kullanan tarihçi
NAÎMÂ
İlk resmî Osmanlı vak‘anüvisi, tarihçi.
Vekāyi‘nâme’sini kaynak olarak kullanan tarihçi
SİLÂHDAR MEHMED AĞA
Osmanlı tarihçisi.
Vekāyi‘nâme’sini kaynak olarak kullanan tarihçi
DEFTERDAR SARI MEHMED PAŞA
Osmanlı devlet adamı ve tarihçisi.
Vekāyi‘nâme’sini kaynak olarak kullanan tarihçi
RÂŞİD MEHMED EFENDİ
Osmanlı vak‘anüvisi, şair ve münşî.
Pendnâme adlı eserine şerh yazdığı şair
ATTÂR, Ferîdüddin
İranlı meşhur şair ve mutasavvıf.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER