ABDÜLHAY el-KETTÂNÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDÜLHAY el-KETTÂNÎ

عبد الحي الكتاني
bk. KETTÂNÎ, Muhammed Abdülhay
Hadis âlimi ve mutasavvıf.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER