ABDULLAH AMÂSÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDULLAH AMÂSÎ

Müellif:
ABDULLAH AMÂSÎ
Müellif: M. UĞUR DERMAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Son Güncelleme Tarihi: 16.07.2020
Erişim Tarihi: 28.02.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-amasi
M. UĞUR DERMAN, "ABDULLAH AMÂSÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-amasi (28.02.2024).
Kopyalama metni

Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemekte, Amâsî nisbesinden Amasyalı olduğu anlaşılmaktadır. Seksen yaşına kadar yaşadığı göz önünde bulundurularak, 1518 tarihli bir hattına istinaden Fâtih devrinde (1451-1481) doğduğu ve Yavuz Sultan Selim devrinde (1512-1520) öldüğü ileri sürülmektedir (bk. , s. 12). Ünlü Amasyalı hattat Şeyh Hamdullah Efendi’nin (ö. 1520) akrabası ve muhtemelen talebesi olup onun ölümünden sonra oğlu Mustafa Dede’yi yetiştirmiştir. İstanbul’a II. Bayezid devrinde (1481-1512) gelmiştir.

Kendine has yeni bir yazı tarzı bulunan Abdullah Amâsî’nin günümüze birkaç eseri ulaşabilmiştir. Bunlardan Topkapı Sarayı Müzesi’nde (YY, nr. 172) kayıtlı bulunan nesih hatla yazılmış Türkçe Mevlid-i Şerif metni, hattaki kudretini göstermesi bakımından önemlidir.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 54.

, s. 54.

, s. 82.

, s. 189.

Habîb, Hat ve Hattâtân, İstanbul 1305, s. 82.

, IV, 1056, 1088.

, s. 9-12.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 84 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız. Bu madde en son 16.07.2020 tarihinde güncellenmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER