ABDULLAH b. ATIYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDULLAH b. ATIYYE

عبد الله بن عطية
bk. İBN ATIYYE ed-DIMAŞKĪ
Tefsir ve kıraat âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER