ABDULLAH b. ATÎK - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDULLAH b. ATÎK

عبد الله بن عتيك
ABDULLAH b. ATÎK
Müellif: İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 29.02.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-b-atik
İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN, "ABDULLAH b. ATÎK", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-b-atik (29.02.2024).
Kopyalama metni

Medineli olduğu için el-Ensârî nisbesiyle anılan Abdullah, Hazrec kabilesindendir. Uhud Savaşı’ndan itibaren bütün savaşlara katıldı. Hz. Ebû Bekir’in halifeliği sırasında meydana gelen Yemâme Savaşı’nda şehid oldu.

Kaynaklarda Abdullah b. Atîk Seriyyesi adıyla geçen ve birbirinden oldukça farklı bir şekilde rivayet edilen bir baskının kumandanı olarak tanınır. Bu baskın, Hz. Peygamber aleyhindeki her teşebbüsü bütün gücüyle destekleyen yahudi zenginlerinden Ebû Râfi‘i öldürmek için tertiplenmiştir. Hayber civarında kendisine ait müstahkem bir binada oturan bu zengin yahudi, İslâmiyet aleyhindeki tahrik ve faaliyetlerini devam ettirdiği için, Hz. Peygamber Abdullah b. Atîk’in kumandasında ensardan dört kişilik bir grubu hicretin altıncı yılı ramazan ayında onu öldürmekle görevlendirdi. Abdullah ve arkadaşları bir baskın sonucu Râfi‘i evinde öldürüp Medine’ye döndüler.

İbrânîce de bilen Abdullah b. Atîk’ten sadece bir hadis rivayet edilmiştir.


BİBLİYOGRAFYA

, I, 391-393; III, 988.

, II, 91-92, 164.

, IV, 36.

, III, 306-308.

, II, 341.

, X, 180-185.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 86 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER