ABDULLAH b. BÜDEYL - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDULLAH b. BÜDEYL

عبد الله بن بديل
ABDULLAH b. BÜDEYL
Müellif: İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 27.09.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-b-budeyl
İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN, "ABDULLAH b. BÜDEYL", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-b-budeyl (27.09.2023).
Kopyalama metni

Huzâa kabilesinin son reisi olup Mekke fethi sırasında veya fetihten önce müslüman olduğu rivayet edilmektedir. Huneyn, Tâif ve Tebük seferlerine katıldı. Halife Osman devrinde Abdullah b. Âmir’le birlikte İsfahan halkıyla anlaşma yaptı. Sıffîn Savaşı’nda Hz. Ali taraftarı olarak sağ kanattaki piyadelere kumanda etti ve tesirli konuşmasıyla taraftarlarına cesaret verdi. Bir ara Muâviye’nin çadırına kadar sokulduysa da etrafı sarılarak öldürüldü. Savaştan sonra Şamlılar’dan kendisini tanıyan çıkmayınca, cesaret ve kahramanlığına hayran kalmış olan Muâviye bizzat gelerek Abdullah’ı teşhis etti ve “Huzâalılar’ın erkekleri bir yana, kadınları bile fırsat bulsa bizimle savaşmaktan geri kalmaz” demek suretiyle takdir duygularını ifade etti.


BİBLİYOGRAFYA

, IV, 294.

, V, 57.

, V, 11, 15-16, 18, 21, 23, 24.

, III, 296-298, 302.

, II, 280-281.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 89 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER