ABDULLAH b. ES‘AD - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDULLAH b. ES‘AD

عبد الله بن أسعد
bk. YÂFİÎ
Kādiriyye tarikatının Yâfiiyye kolunun kurucusu.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER