ABDULLAH b. MAHREME - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDULLAH b. MAHREME

عبد الله بن محرمة
Müellif:
ABDULLAH b. MAHREME
Müellif: KEMAL SANDIKÇI
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 25.02.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-b-mahreme
KEMAL SANDIKÇI, "ABDULLAH b. MAHREME", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-b-mahreme (25.02.2024).
Kopyalama metni

Gençliği hakkında bilgi yoktur. Ca‘fer b. Ebû Tâlib’le birlikte Habeşistan’a, daha sonra da otuz yaşında iken Medine’ye hicret etti. Hz. Peygamber, Medine’de onunla Ferve b. Amr el-Beyâzî arasında kardeşlik bağı (muâhât) kurdu. Başta Bedir olmak üzere bütün savaşlara katıldı. İbadete düşkünlüğü ile de tanınan Abdullah’ın Allah yolunda her mafsalına bir darbe yemeden ölmeme arzusu, kırk bir yaşındayken katıldığı Yemâme Savaşı’nda gerçekleşti. Abdullah b. Ömer onu savaş meydanında can vermek üzereyken bulduğunda iftar vaktinin girip girmediğini sordu, orucunu açmak için yanındaki kalkanın içine biraz su koymasını istedi. Fakat o, İbn Ömer suyu getirinceye kadar ruhunu teslim etti.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 207.

, I, 156, 341; II, 496.

, I, 352; II, 7, 341.

, III, 404.

, III, 379-380.

, IV, 226.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 114 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER